Sam podjął decyzję powodowany

A. żądzą zdobycia sławy.
B. pragnieniem przejęcia władzy.
C. chęcią wywołania wojny.
D. potrzebą wypełnienia misji.