Autor tekstu # używa trybu rozkazującego, ponieważ

A. nie ma zaufania do swoich żołnierzy.
B. wymaga od odbiorców określonego działania.
C. chce poinformować żołnierzy o zaistniałej sytuacji.
D. wyczerpał inne możliwości oddziaływania na odbiorcę.