Generał Okulicki wydał cytowany rozkaz, gdy Armia Czerwona

A. wkraczała do Polski we wrześniu 1939 r.
B. zbliżała się do granic Rzeczypospolitej w 1943 r.
C. zatrzymała się na wschód od Wisły w połowie 1944 r.
D. przejmowała kontrolę nad ziemiami polskimi w 1945 r.