Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia dotyczące odkryć geograficznych, to:

A. odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba  wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi    zdobycie Konstantynopola przez Turków.
B. zdobycie Konstantynopola przez Turków    wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi  odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
C. wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi  zdobycie Konstantynopola przez Turków    odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
D. zdobycie Konstantynopola przez Turków  odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba   wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi.