Dramatyzm decyzji gen. Okulickiego wynikał z tego, że musiał

A. odrzucić wizję wolnej, niepodległej Polski.
B. rozwiązać armię, mimo że nie osiągnęła zwycięstwa.
C. podjąć współpracę z wrogiem.
D. rozpocząć nierówną walkę zbrojną z nowym okupantem.