Czego dotyczył ostatni rozkaz gen. Okulickiego?

A. Rozwiązania Armii Krajowej.
B. Rozpoczęcia walki zbrojnej z nowym okupantem.
C. Podjęcia współpracy z wkraczającą Armią Czerwoną.
D. Rezygnacji z celów postawionych na początku wojny.