W XIII i XIV w. państwo krzyżackie rozwinęło się głównie w następstwie

A. oddania się mieszkańców Prus i terenów z nimi graniczących pod opiekę Krzyżaków.
B. pokojowych negocjacji Krzyżaków z książętami piastowskimi Pomorza.
C. ekspansji Krzyżaków na terytorium Prusów oraz ziemie polskie i litewskie.
D. zawarcia przymierza między Zakonem i Stolicą Apostolską.