Nazwanie Tolimy prawa Jurandowa przez całe życie ręka oznacza, że był on osobą

A. bez której Jurand nie mógł się obejść.
B. która musiała podporządkować się Jurandowi.
C. którą dano pod opiekę Jurandowi.
D. której Jurand okazywał szczególny szacunek.