W tekście # potęgowaniu napięcia służy m.in. opis

A. postaci jeńca.
B. bochenka chleba.
C. zjawiska przyrody.
D. reakcji Jagienki.