Wyrażenie „salomonowy wyrok" oznacza decyzję

A. sprawiedliwą, choć czasem zaskakującą.
B. pochopną i okrutną.
C. odważną, ale niekiedy niesprawiedliwą.
D. natychmiastową i nieodwołalną.