Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W okresie panowania Bolesława Krzywoustego monarchia miała charakter patrymonialny, na co wskazuje

A. prowadzenie wojny z władcą niemieckim Henrykiem V.
B. podzielenie państwa pomiędzy swoich synów.
C. przyłączenie Pomorza Gdańskiego do państwa polskiego.
D. wysłanie misji chrystianizacyjnych na Pomorze Zachodnie.