Mądrość Salomona polegała na tym, że

A. respektował tradycje ludu Izraela.
B. utrzymał raz wydany rozkaz.
C. spełnił żądanie rzekomej matki.
D. przewidział reakcję prawdziwej matki.