Dlaczego wydanie wyroku było dla Salomona trudne?

A. Miał dwie sprzeczne wersje zdarzeń.
B. Obie matki mówiły nieprawdę.
C. Jedno z zeznań było dokładniejsze.
D. Obie matki mówiły prawdę.