Stary Testament jest świętą księgą

A. żydów i muzułmanów.
B. chrześcijan i żydów.
C. muzułmanów i chrześcijan.
D. żydów i buddystów.