Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W chwili śmierci Kazimierza Wielkiego ziemie, które pozostały poza granicami państwa polskiego, to:

A. Wielkopolska, Pomorze Gdańskie i Mazowsze.
B. Mazowsze, Małopolska i Pomorze Zachodnie.
C. Małopolska, Wielkopolska i Śląsk.
D. Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie i Śląsk.