Napisz rozprawkę na temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka... podróż niejedno ma imięUzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do jednego przykładu z arkusza i co najmniej dwóch przykładów z literatury lub historii, ewentualnie z obu tych dziedzin.

Pamiętaj, że Twoja praca powinna zajmować co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.