W imieniu samorządu szkolnego napisz podanie do dyrektora gimnazjum z prośbą o zgodę na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Dziecięca Fantazja.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...