Przekształć podane wypowiedzenia tak, by uniknąć występujących w nich potocznych sformułowań.

Marcin [...] wkuwał jak wściekły angielskie słówka. Nie zrobi z siebie głupka przed Angolami.
...
...
...