Wypisz z tekstu # pierwsze zdanie tego akapitu, w którym jest najwięcej elementów sprawozdania.
...
...