Tekst # jest przykładem

A. literatury popularnonaukowej.
B. literatury pięknej.
C. recenzji.
D. pamiętnika.