Napisz charakterystykę bohatera literackiego, który Twoim zdaniem wykazał się odwagą.

Pamiętaj, że Twoja praca powinna zajmować przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...