Napisz zapytanie do internetowej poradni językowej, dotyczące zagadnienia językowego, które sprawia Ci kłopot. Ponieważ zwracasz się do profesora, pamiętaj o właściwym stylu wypowiedzi.

Uwaga! Nie kopiuj przykładów ani sformułowań przytoczonych w arkuszu. Podpisz się jako AB.

...

...

...

...

...

...

...