Wskaż właściwe uzupełnienie zdania podanego poniżej. Wpisz literę A, B albo C.

Sformułowanie podręcznikowy przykład niewłaściwego użycia… oznacza błąd, który jest _____.
 A. 

charakterystyczny wyłącznie dla wypowiedzi uczniowskich

 B. 

popełniany tylko przez autorów publikacji edukacyjnych

 C.

typowy, często spotykany w wypowiedziach wielu osób