Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Profesor Mirosław Bańko dostrzegł w pytaniu internautki błąd wynikający z

A. niepoprawnej budowy zdania.
B. niewłaściwego stylu wypowiedzi.
C. użycia wyrazu w niewłaściwym znaczeniu.
D. zastosowania niepoprawnego związku frazeologicznego.