Związek przyczynowo-skutkowy został poprawnie przedstawiony w szeregu:

A. represje wobec ludności polskiej → utrata przez Polskę niepodległości → Wielka Emigracja
B. kongres wiedeński → klęska powstania listopadowego → utrata przez Polskę niepodległości
C. klęska powstania listopadowego → Wielka Emigracja → rozwój kultury polskiej na obczyźnie
D. Wiosna Ludów → Wielka Emigracja → zesłania Polaków na Syberię