Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z wyjaśnienia zamieszczonego na stronie internetowej poradni językowej wynika, że zwrot „rzuciło mi się w uszy” jest

A. typowy dla polskiej frazeologii.
B. często nadużywany przez rozmówców.
C. charakterystyczny dla języka muzyków.
D. dopuszczalny w szczególnych sytuacjach językowych.