Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

„Osobliwość, cenny okaz, unikat” to

A. biały kruk.
B. biała plama.
C. biała gorączka.
D. białe szaleństwo.