Oceń, czy poniższe informacje dotyczące utworu O żywocie ludzkim są prawdziwe. Wybierz T, jeśli informacja jest prawdziwa, lub N, jeśli jest fałszywa.

1. 

W utworze porównano człowieka do kukiełki.

T

N

2. 

Postać mówiąca, wypowiadając się w pierwszej osobie liczby mnogiej, pokazuje wspólnotę swojego losu i losu odbiorców wiersza.

T

N