Spośród podanych niżej powiedzeń wybierz to, którego sens jest zgodny z przesłaniem fraszki O żywocie ludzkim.

A. Używaj świata, póki służą lata.
B. Każdy ma to, na co sobie zasłużył.
C. Wszystko przeminie, sława nie zginie.
D. Wszystko głupstwo wobec przemijania.