Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Postać mówiąca uważa, że wszystko, co człowiek myśli i czyni, jest 

A. istotne.
B. ulotne.
C. trwałe.
D. płytkie.