Jaką funkcję w zdaniu Pierwsze trójki cofnęły się, zmieszane, pod strasznym mężem pełni podkreślony wyraz? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–3.

Podkreślony wyraz pełni funkcję

A. podmiotu, ponieważ określa

1. cechę rzeczownika.
2. wykonawcę czynności.
B. przydawki,
3. cel czynności.