Przeczytaj zdania w tabeli i rozstrzygnij, które są prawdziwe w odniesieniu do znanej Ci powieści historycznej Henryka Sienkiewicza.

1.

Przedstawione są zarówno wydarzenia historyczne, jak i fikcyjne.

2.

Bohaterami są tylko postaci historyczne.

3.

Narrator to bezpośredni świadek lub bohater opisywanych przez siebie zdarzeń.

4.

Realia epoki zostały ukazane ze szczególną starannością.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko zdanie 2. zawiera prawdziwą informację.
B. Zdania 1. i 2. zawierają prawdziwe informacje, a 3. i 4. – fałszywe.
C. Tylko zdanie 4. zawiera prawdziwą informację.
D. Zdania 1. i 4. zawierają prawdziwe informacje, a 2. i 3. – fałszywe.