Z tekstu # wynika, że emigranci marzyli

A. o zerwaniu wszelkich więzi z krajem.
B. o poprawie warunków materialnych.
C. o integracji ze społeczeństwem Zachodu.
D. o odzyskaniu przez Polskę niepodległości.