Jaką funkcję pełnią porównania występujące w dwóch ostatnich akapitach tekstu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

A. Opisują warunki atmosferyczne podczas bitwy.
B. Zwiększają sugestywność opisu walki.
C. Przywołują wydarzenia z młodości bohaterów.
D. Uplastyczniają opis krajobrazu.