Jakie funkcje w zdaniu Kmicic spojrzał… i dusza zatrzęsła się w nim z przerażenia pełni wielokropek? Oceń, która odpowiedź jest fałszywa. Zaznacz F we właściwym miejscu. 

1.

Zapowiada nieoczekiwany zwrot akcji.

F

2.

Wskazuje na przerwanie wypowiedzi bohatera.

F

3.

Wprowadza napięcie.

F

4.

Skupia uwagę czytelnika na zdarzeniu.

F