Odwaga cywilna – odwaga wypowiadania własnych przekonań niezależnie od panującej opinii lub demonstrowania pewnych postaw, bez względu na możliwość ujemnych dla siebie konsekwencji.

Uniwersalny słownik języka polskiego,pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003.

Rozstrzygnij, w którym z poniższych zdań wyrażenia „odwaga cywilna”użyto niezgodnie z jego definicją słownikową. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

 

1.

Miał odwagę cywilną i zawsze mówił to, co myślał, nawet jeśli mogło się to dla niego skończyć źle.

F

 2.

Trzeba odwagi cywilnej, żeby stanąć w obronie kolegi, któremu wszyscy w klasie dokuczają.

F

 3. 

Zabrakło mu odwagi cywilnej, żeby wejść do ogrodu, po którym biegał groźny pies.

F