Przykładem którego gatunku publicystycznego jest tekst O odwadze? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–3.

Tekst O ODWADZE jest przykładem 

A. 

artykułu,

ponieważ

1.  

jest pisany lekkim, żartobliwym stylem, z wykorzystaniem środków artystycznego wyrazu.

 2. 

stanowi relację z określonych wydarzeń, których naocznym świadkiem był sam autor.

B.  

reportażu,

 3. 

zawiera wywód dotyczący kwestii społecznej, potwierdzający argumenty przykładami.