Jaką funkcję spełnia dwukrotnie postawione w tekście pytanie: Czy to jest odwaga?

1.  

Stanowi klamrę kompozycyjną spajającą wypowiedź.

 2. 

Umożliwia autorowi zdefiniowanie odwagi.

 3. 

Ma zachęcić czytelnika do przemyślenia postawionego problemu.

 4. 

Dowodzi lekceważenia odważnych zachowań przez autora tekstu.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.
B. Odpowiedzi 1. i 3. są poprawne, a 2. i 4. – błędne.
C. Tylko odpowiedź 4. jest błędna, pozostałe są poprawne.
D. Tylko odpowiedź 2. jest poprawna, pozostałe są błędne.