Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Podobieństwo między Ireną Sendlerową i Kingą Baranowską polega na tym, że

A. kwestie polityczne to główny obszar zainteresowań obu kobiet.
B. strach to główny bodziec do działania obu kobiet.
C. dla obu kobiet ryzyko stało się celem nadrzędnym.
D. postawa obu kobiet wymagała mierzenia się ze strachem.