Która z wymienionych cech, według autora tekstu, może być często mylona z odwagą? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

A. cwaniactwo
B. przebiegłość
C. ryzykanctwo
D. niecierpliwość