Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Według autora tekstu odwagą wykazuje się człowiek, który

A. przełamuje strach, żeby uczynić coś istotnego.
B. najpierw reaguje, dopiero potem analizuje zagrożenie.
C. podejmuje ryzyko, ponieważ w ogóle nie odczuwa strachu.
D. decyduje się na działanie, jeżeli nie łączy się ono z ryzykiem.