Emigrację polistopadową nazwano „wielką", ponieważ jej przedstawiciele

A. stali się twórcami podziału społeczeństwa polskiego na „kraj" i „emigrację".
B. odegrali ogromną rolę polityczną i kulturalną w dziejach Polski.
C. porywali się na zadania przekraczające możliwości finansowe ich środowiska.
D. nawiązywali do tradycji napoleońskiej i doświadczeń Legionów Dąbrowskiego.