Na rysunkach I–IV przedstawiono cztery pary trójkątów.

I II
IV IV

 

Na którym rysunku trójkąty nie są przystające? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. I B. II C. III D. IV