Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, |AB| = 20 cm i |AC| = 16 cm.


 

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 

Promień BC okręgu ma długość 

A. 12 cm      B. 10 cm  C. 4 cm   D. 2 cm