W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy
dłuższy od boku AD.
Punkt K jest środkiem boku AB, a punkt L jest
środkiem boku CD.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ABL ma takie samo pole, jak trójkąt ABD. P F
Pole równoległoboku ABCD jest cztery razy większe od pola trójkąta AKD. P F