Powstanie listopadowe wybuchło w roku

A. 1815
B. 1830
C. 1848
D. 1863