Średnia prędkość samochodu na trasie przebytej w czasie 4 godzin wyniosła 60 km/h.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Aby czas przejazdu był o 1 godzinę krótszy, średnia prędkość samochodu na tej trasie musiałaby wynosić 80 km/h. P F
Gdyby średnia prędkość samochodu na tej trasie była równa 40  km/to czas przejazdu byłby równy 6 godzin. P F