Ile farby zużyto na pomalowanie 10 m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 4 litry  B. 8 litrów    C. 10 litrów    D. 16 litrów