Ile farby pozostało w pojemniku po pomalowaniu 30 m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 8 litrów B. 12 litrów    C. 16 litrów   D. 20 litrów