Dane są liczby x i y spełniające warunki: x < 0 i y < x.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba y jest ujemna.

P

F

Liczba x jest większa od liczby y.

P

F